Friday, May 6, 2011

Sistem Kepercayaan (Belief System) : Melangkaui Realiti

Di dalam dunia psikologi dan pembangunan diri, kebanyakan jurulatih dan motivator bersetuju bahawa sistem kepercayaan dan mindset yang dimiliki oleh setiap individu terbentuk semenjak kita masih bayi atau semas kita berusia beberapa hari lagi.

Maksudnya, kepercayaan dan pemikiran yang terbentuk adalah berdasarkan realiti atau pengalaman yang kita lalui dan perolehi samada kita sedar atau kita tidak sedar.

Tetapi dari hari ke sehari, saya percaya bahawa pemikiran dan mindset yang kita miliki ini juga sebenarnya ada yang kita warisi dari keturunan kita sebelumnya atau dari datuk nenek moyang kita puluhan atau ratusan tahun dahulu.

Bagaimana ia diwarisi..? Ya dari genetik atau DNA kita.

No comments:

Post a Comment

Jemputan Program Latihan

Bagi Tuan/Puan yang berminat untuk menjemput saudara Amar Mahmood ke program atau sebarang aktiviti latihan bagi Organisasi dan kumpulan tertentu, Tuan/Puan boleh menghubungi nombor berikut : 012-6990793 atau email terus ke email beliau : amar_sukses@yahoo.com

Sekian, Terima Kasih
Admin